zaterdag 17 april 2021

Carnaval in Tilburg voor 1965

 

Carnaval in Tilburg voor 1965

 

Tot 1965 was het vieren van openbaar carnaval in Tilburg verboden. Tot die tijd vertrokken er duizenden Tilburgers naar Den Bosch en Breda (en verder) om daar carnaval te vieren. Het veertigurengebed (een antidotum van de katholieke kerk) als voorbereiding op de vastentijd, was niet langer vol te houden. Bij allerlei verenigingen, cafés en sociëteiten, maar ook bij mensen thuis, werd al lang verkleed gefeest, maar op straat moesten de drankneuzen af en ging de feestkleding onder een dikke jas. Horecabazen en feestneuzen gingen initiatieven ondernemen, waaronder de baas en de gasten van café de Fijnproever.


 

Optochten vóór 1965

 

In 1957 trok door de wijk Jeruzalem een uit 180 kinderen bestaande carnavalsoptocht mét een prins [Johannes I] en een als zwarte katten verklede raad van elf. De prins en zijn gevolg zaten in een calèche van studencorps Sint-Olof. De gemeente had voor deze optocht toestemming verleend. Ondanks allerlei aandrang gaf de gemeente geen toestemming om buiten Jeruzalem een (kinder)optocht te houden. In 1960 lukte dat uiteindelijk wel.

Voor 1965 waren er wel initiatieven om een grote optocht te organiseren met name bij carnavalsvereniging de Steunzolen die in maart 1961 is opgericht (café Extase). Ze hielden samen met de Bierpompen (opgericht Aswoensdag 1962, café Monopole op de Heuvel) een illegale optocht in 1962.  In 1963 maakte prins Louis Goewie van de Bierpompen een intocht van het station naar café Havenzicht. Het festijn eindigde op het politiebureau. In 1964 greep de politie bij de intocht weer in en zette de stoet klem in de Veemarktstraat. Maar de druk was niet meer te weerstaan en eind 1964 werd eerst een comité Stadscarnaval Tilburg opgericht onder voorzitterschap van Dré Meulenbroek. De eerste optocht werd georganiseerd door een Commissie van Elf. Daarin hadden zitting twee leden van Hocres: Dré Meulenbroek van café Casino en Piet van Mulbregt van café De Fijnproever; drie vertegenwoordigers van het jeugdcarnaval, twee leden van de Jonge Middenstand (Peter Gianotten en Jan van Nunen); een lid van de Sociëteit N.K. Harmonie en de carnavalsverenigingen De Steunzolen, de Bierpompen en de Tunnukes. De stoet trok achter de zesde kinderoptocht de stad door. Opvallend is dat de oudste bestaande carnavalsvereniging van Tilburg – De Görkese Turken – nergens officieel bij betrokken is.

Op 13 april 1965 werd notarieel de oprichting van de Carnevalsstichting Tilburg [let op de e] vastgelegd. De stichting had ‘ten doel het bevorderen en stimuleren van een juiste carnevalsviering in Tilburg.’

[Bron o.a: Paul Spapens, Vrouwke, ’t is vastenaovend]

 

[Samensteller: Joannes – Hans – Maas, KV De Fènpruuvers]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten