woensdag 18 april 2018

WAAROM ZIJN WIJ MENSEN ZO DOM

Waarom zijn wij mensen zo dom?

Jules de Corte, de blinde zanger, had in 1963 een megakraker met zijn lied: Ik zou wel eens willen weten.
Zijn wens is een prima uitgangspunt voor het bestrijden van de domheid. Immers alle kennis ligt in de verwondering (Aristoteles).
Vervolgens begint Jules de Corte een stel kindervragen te stellen en nog stommere antwoorden te geven, zoals: waarom zijn de bergen zo hoog? Die zijn een stut voor de hemelboog en waarom zijn de zeeën zo diep, dat is omdat ze dienen tot meerdere glorie van God die de wereld schiep.
Geen natuurkundeles gehad.
Er staat ook veel misschien in de tekst.
Maar goed.
De laatste strofe van het lied vraagt ons: waarom zijn de mensen zo moe? Dat komt door het jachten en jagen en door al die tienduizend vragen en altijd onderweg naar de vrede toe. In 1963 was dat.
In Vietnam kregen de boeren toen gratis oranje onkruidbestrijdingsmiddel uit Amerikaanse sproeivliegtuigen. Dat was ter bevordering van de wereldvrede met dank aan Monsanto. Hun oranje chemisch gif vind je nu ook op onze voorjaarsakkers.
Inmiddels is het onderweg naar de vrede nog veel erger geworden. Maar wat doen we eraan? Iedereen is constant aan het jakkeren met de blik naar onder toe en de vingers als krabbepoten driftig tikkend op dat scherm van het alom aanwezige anti-communicatiekreng: de smartphone! De domme blik op dat slimme ding.Want we willen van alles en iedereen weten, als het maar niet over echte problemen buiten de bubbel gaat.
Waarom zijn wij mensen zo dom? Dat vroeg hij niet. We zijn moe, zingt hij.
Jules had een goed hart en een kritische blik. En zes kinderen. Ik zag hem vaak in de trein onderweg naar de vrede toe. Wij reizigers zaten te suffen, te lezen, te loeren, te praten en te luisteren.
Dag meneer De Corte.
Dag meneer Onderweg.
Jules de Corte was een goed mens. En gelovig.
Misschien.
Het is gek, maar als ik dit liedje hoor, dan ontroert me dat nog altijd. En je kunt het zelf ook beleven, op you tube. Op internet staat alles. Heel slim. Nu wij zelf nog.
Waarom zijn wij mensen zo dom? Ja, u en ik niet natuurlijk, maar al die anderen wel.
We weten het waarom van die hoge bergen en de diepe zeeën. Ze zijn van eenzelfde oorsprong: de tektoniek van de aardschollen. Maar sta je op een hoge bergrichel en kijk je in de diepte, dan ervaar je iets dat je weten ontstijgt of uitdiept. Vertigo.
Ik weet bijna zeker (haha) dat De Corte nooit iets gelezen heeft van Ludwig Wittgenstein. Maar de kern van het lied is uiteraard dat we veel vragen hebben, maar geen antwoorden. Wittgenstein schreef een boek vol stellingen om te tonen wat de wereld is. En als we weten wat de wereld is en al haar feiten, dan blijft er nog één vraag over.
Waarom de wereld is. En wij en waarom wij leven.
Op die vraag heeft hij geen antwoord. Waarover je niet kunt spreken, kun je maar beter zwijgen, zegt Wittgenstein. Maar dat doen we niet, want we blijven toch vragen, zingt De Corte.
Daarom zijn wij mensen zo dom.

P.S. Dinsdag 12 juni 2018 stond ik bij de stationstoren van Tilburg CS. Sinds kort klinkt het carillon weer. En wat speelde het? Ik zou wel eens willen weten! Pling Plong.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten